Co přinese (resp. by mohl přinést) nový Stavební zákon?

Nový stavební zákon by měl (mohl) přinést změnu zejména v dosavadní stavební praxi „10:1“, kdy prohrávají stavebníci vůči času - deset let se povoluje, aby se pak za rok postavilo.

Základní myšlenka nového Stavebního zákona: „3J“ - jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, nebo také jednotné, jednoduché a jediné či jediný měsíc. Obecně se stanovuje třiceti denní lhůta, a může mi to být jedno, kdo jsem a/nebo koho musím znát.

Další novinkou by byl Portál stavebníka - možnost přes něj činit úkony a sledovat stav řízení, p.a. KN, interaktivní vkladový formulář a nahlížení do katastru, a to včetně funkce „hlídacího psa“. V tomto systému by bylo skryto dalších 5 informačních systémů: 

  • Národní geoportál územního plánování
  • Evidence stavebních postupů
  • Evidence elektronických dokumentací
  • Informační systém identifikačního čísla stavby
  • Informační systém stavebního řízení

 

Decentralizace - tj. z obcí s rozšířenou působností na 14 stavebních (krajských) úřadů s územními pracovišti, přes Specializovaný a odvolací stavební úřad (liniové stavby a
druhostupňový (odvolací) orgán), do centra - završením Nejvyšším stavebním úřadem.


Proti novému Stavebnímu zákonu však silně vystupují obce, v čele s pěti největšími městy: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec - autory dokumentu Čtyři městské artikuly.

 

 zdroj: "© Copyright Gaudens s.r.o., www.gaudens.cz“.