ODHAD ZDARMA

Blog

Podnikatelské baroko, resp. všechno ( i stavba) má své meze

Všichni víme, že vše má své hranice (tj. nejen sranda), ale i například vlastnické právo,které je „ohraničeno“ vlastnickými právy sousedících nemovitostí, ale i právysousedskými, ba i veřejnoprávními.

Změny při uplatňování DPH u nájmů nemovitých věcí od 1.1.2021

Právní úprava osvobození od daně a výjimek z osvobození od daně u nájmu nemovité věci obsažená v §56a ZDPH v současnosti vychází z čl. 135 odst. 1 písm. L) a odst. 2
směrnice o DPH. Nájem nemovité věci je pro účely zákona o DPH chápán jako poskytnutí služby, na kterou se vztahuje podle §56a zákona o DPH osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Nájem nemovité věci však může být za splnění stanovených podmínek zdaňován, a chápán tedy jako zdanitelné plnění v základní sazbě.

Kdy (ne)potřebuji Průkaz energetické náročnosti budovy?

Zákon 406/2000 Sb. v platném znění stanovuje celou řadu povinností. Mimo jiné také říká, kdy je potřeba zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy. Také určuje několik výjimek, kdy naopak PENB být zpracován nemusí.

 

Co přinese (resp. by mohl přinést) nový Stavební zákon?

Nový stavební zákon by měl (mohl) přinést změnu zejména v dosavadní stavební praxi „10:1“, kdy prohrávají stavebníci vůči času - deset let se povoluje, aby se pak za rok postavilo.

SVJ a Airbnb - Lze stanovami omezit vlastníka?

Airbnb jistě přineslo a přináší (z pohledu pronajímatele a nájemce, resp. spíše  ubytovaného) celou řadu výhod, v první řadě ekonomických – to také pomohlo jeho  rychlému šíření a oslavování jako „všeholéku“ pro pronajímatele, kteří mnohdy  nakupovali další nemovitosti právě s vidinou jejich snadného „zaplnění“ (a zisku) přes  Airbnb.