Blog

7 týdnů ke klíčům

Že se dům nedá postavit za dobu kratší, než jsou letní školní prázdniny? Ale dá! Tak počítejte se mnou… 

Podnikatelské baroko, resp. všechno ( i stavba) má své meze

Všichni víme, že vše má své hranice (tj. nejen sranda), ale i například vlastnické právo,které je „ohraničeno“ vlastnickými právy sousedících nemovitostí, ale i právysousedskými, ba i veřejnoprávními.

Změny při uplatňování DPH u nájmů nemovitých věcí od 1.1.2021

Právní úprava osvobození od daně a výjimek z osvobození od daně u nájmu nemovité věci obsažená v §56a ZDPH v současnosti vychází z čl. 135 odst. 1 písm. L) a odst. 2
směrnice o DPH. Nájem nemovité věci je pro účely zákona o DPH chápán jako poskytnutí služby, na kterou se vztahuje podle §56a zákona o DPH osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Nájem nemovité věci však může být za splnění stanovených podmínek zdaňován, a chápán tedy jako zdanitelné plnění v základní sazbě.

Co přinese (resp. by mohl přinést) nový Stavební zákon?

Nový stavební zákon by měl (mohl) přinést změnu zejména v dosavadní stavební praxi „10:1“, kdy prohrávají stavebníci vůči času - deset let se povoluje, aby se pak za rok postavilo.

SVJ a Airbnb - Lze stanovami omezit vlastníka?

Airbnb jistě přineslo a přináší (z pohledu pronajímatele a nájemce, resp. spíše  ubytovaného) celou řadu výhod, v první řadě ekonomických – to také pomohlo jeho  rychlému šíření a oslavování jako „všeholéku“ pro pronajímatele, kteří mnohdy  nakupovali další nemovitosti právě s vidinou jejich snadného „zaplnění“ (a zisku) přes  Airbnb.